Poperinge

De Lovie

Terug naar overzicht
De Lovie
De Lovie

WAYFINDING STUDIE

De gehelen gaan zo duidelijk herkenbaar zijn en tegelijk toch opgaan in de prachtige natuuromgeving.

WOORDJE UITLEG

De Lovie vzw is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie … kunnen bij hen terecht.

Een aantal locaties van De Lovie vzw zijn historisch waardevol, één ervan is het kasteeldomein met beschermde parkelementen in Poperinge.
Uit respect voor het cultureel erfgoed probeert De Lovie deze gebouwen te restaureren en een zinvolle herbestemming te geven. Ondersteuning van personen met een handicap en zorg voor erfgoed gaan hierbij als het ware hand in hand.

Het kasteel dateert van 1856 en is opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het kasteelpark van 63 ha werd volgens het concept van de Engelse landschapstuin aangelegd. Het is beschermd als dorpsgezicht en verschillende parkelementen zijn beschermd als monument: jagersgrot, herdenkingskapel, prieel op Drogenbroodberg, tuinpaviljoen, Chinese Poort, ijskelder, veldhospitaalbarak, kasteel.

De Lovie vzw wil het park geleidelijk verder ontwikkelen als ‘open erfgoed’ waarbij de beschermde monumenten, de natuurlijke context en de rijke belevingsgeschiedenis van het domein samen met de interactie tussen de bewoners van het park en het ruime publiek centraal staan...

DE UITDAGING

Een onderdeel van deze parkontwikkeling is het uitwerken van een duidelijke bewegwijzering.  In het park liggen diverse gebouwen met zeer uiteenlopende functies.  Bovendien is er door het open karakter ook een divers gebruik, van gemotoriseerd verkeer (bezoekers en leveranciers) tot wandelaars en fietsers.  De bewegwijzering moest natuurlijk in eerste plaats functioneel zijn maar moest ook passen in de erfgoedfilosofie.

ONZE OPLOSSING

Een consistent geheel

Er is gekozen voor een consistent geheel van totem in diverse afmetingen en samenstellingen. De afmeting is aangepast aan de functie.  Zo zijn aanduidingen voor gemotoriseerd verkeer groter dan deze voor wandelaars en fietsers.  Bezoekers en leveranciers worden eerst naar de juiste parking of bestemming geleid om alzo het verkeer op de site zoveel mogelijk te beperken.  De bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de zachte weggebruikers. 

Qua vormgeving is er gekozen voor een houten basisstructuur met aluminium tekstpanelen.  De gehelen gaan zo duidelijk herkenbaar zijn en tegelijk toch opgaan in de prachtige natuuromgeving.

Stand van zaken

Studie is uitgevoerd.  Enkele testconstructies zijn geplaatst en de klant moet nu nog overgaan tot prijsvraag voor de levering en plaatsing.

Heb jij een gelijkaardig project? 
Laat ons vrijblijvend kennismaken.