Hoogstraten

Stad Hoogstraten

Terug naar overzicht
Stad Hoogstraten
Signalisatie gebouw stad Hoogstraten

WAYFINDING STUDIE

DE COMBINATIE van twee campussen met een totaal verschillende invulling IS niet zo evident. 

WOORDJE UITLEG

De campus Stede Akkers heeft momenteel een beperkte bestaande bewegwijzering. Deze blijkt in praktijk niet altijd even efficiënt te zijn en voor wat verwarring en onduidelijkheid te zorgen bij de gebruikers. Bovendien staan er diverse wijzigingen en uitbreidingen op stapel waardoor de bewegwijzering van de gehele campus in elk geval aangepast en verbeterd moest worden. Daarnaast was er de wens van de stad om niet alleen de zorgcampus maar tegelijkertijd ook het aangrenzende sportpark Wereldakker mee op te nemen in de algemene bewegwijzering van de site.

DE UITDAGING

Het combineren van twee campussen met een totaal verschillende invulling is niet zo evident.  Er moest rekening gehouden worden met zeer verschillende gebruikersprofielen maar ook met verschillende mobiliteitsvormen.

ONZE OPLOSSING

We hebben een concept ontworpen waarbij externe bezoekers eerst naar de voor hen meest aangewezen parking verwezen worden.  De algemene bewegwijzering hiervoor is voldoende groot aanwezig om duidelijk zichtbaar te zijn. Vanuit de parkings worden bezoekers dan te voet verwezen naar hun bestemming.  De complete site heeft dezelfde look & feel wat zorgt voor een uniforme uitstraling.  Vanop elk kruispunt is elke andere locatie op de site vindbaar.

Het systeem is bovendien op die manier ontworpen zodat het in de toekomst ook nog op andere locaties in de stad toepasbaar is.

Hiervoor hebben we een elegante, strakke bewegwijzering ontworpen volledig in de huisstijl van Stad Hoogstraten.  De diverse vrijstaande zuilen bevatten (aanpasbare) teksten maar ook speelse grafische elementen, gebaseerd op de vorm van het grondgebied van de stad.

Stand van zaken

Studie is uitgevoerd.  Stad Hoogstraten is momenteel op zoek naar een uitvoerder. Hieronder enkele ontwerpschetsen van hoe het resultaat er zal uitzien

Heb jij een gelijkaardig project? 
Laat ons vrijblijvend kennismaken.